Харуул хамгаалалт

Дохиолол хамгаалалт, камерын хяналтын үйлчилгээ

Энэхүү үйлчилгээний онцлог нь Мэдээлэл боловсруулах төвийн 24 цагийн байнгын хяналтад орсон объект гал, хулгай, аюулын дуудлагын мэдээ мэдээллийг богино хугацаанд тусгай

read more
Объектын харуул хамгаалалт

Гэрээт Харуул Хамгаалалтын тухай Монгол улсын хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүхий л төвшний байгууллагын объектыг чанарын өндөр төвшинд хамгаалан ажилладаг

read more
Хүүхэд хүргэх авах үйлчилгээ

Таны ажил тань амжихгүй хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт нь хүргэн өгч авж чадахгүй байна уу?

read more
Тусгай хамгаалалтын үйлчилгээ

24 цагийн турш үйлчлүүлэгчийн дуудсан цагт мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэгдсэн  шуурхай бүлгийн алба хаагчид нь байгууллага болон хувь хүнд үйлчилгээ үзүүлнэ.

read more
Хамгаалалтын үйлчилгээ хайж байна уу?

Бүх төрлийн харуул хамгаалалтын үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж хамтран ажиллана.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

theme_placeholder
Amanda Seyfried
Sales & Marketing, Alien Ltd.

Гэрээт харуул хамгаалалт хайж байна уу?