Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

24 цагийн турш үйлчлүүлэгчийн дуудсан цагт мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэгдсэн  шуурхай бүлгийн алба хаагчид нь байгууллага болон хувь хүнд үйлчилгээ үзүүлнэ. ЦЕГ-ын харьяа Дотоод Хэргийн их сургуулийн гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтад хамрагдсан хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай, бие бялдрын хөгжил сайтай, тулааны урлаг, …