Тусгай хамгаалалтын үйлчилгээ

24 цагийн турш үйлчлүүлэгчийн дуудсан цагт мэргэжлийн өндөр төвшинд бэлтгэгдсэн  шуурхай бүлгийн алба хаагчид нь байгууллага болон хувь хүнд үйлчилгээ үзүүлнэ. ЦЕГ-ын харьяа Дотоод Хэргийн их сургуулийн гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтад хамрагдсан хууль хяналтын байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай, бие бялдрын хөгжил сайтай, тулааны урлаг, …

Хүүхэд хүргэх авах үйлчилгээ

Таны ажил тань амжихгүй хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт нь хүргэн өгч авж чадахгүй байна уу? Энэ асуудлыг тань бүрэн шийдэх хүүхэд хүргэлтийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Дуудлагаар болон гэрээгээр хүүхэд хүргэлтийн үйлчилгээг авах бүрэн боломжтой. Хүүхэд хүргэх үйлчилгээнд 2 …

Объектын харуул хамгаалалт

Гэрээт Харуул Хамгаалалтын тухай Монгол улсын хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүхий л төвшний байгууллагын объектыг чанарын өндөр төвшинд хамгаалан ажилладаг. Бид албан хаагч нэг бүрийг өнгө үзэмж сайтай өвөл, зуны хувцас болон тусгай хэрэгслээр хангаж, Цагдаагийн академи, Онцгой …

Камерын хяналтын үйлчилгээ

Энэхүү үйлчилгээний онцлог нь Мэдээлэл боловсруулах төвийн 24 цагийн байнгын хяналтад орсон объект гал, хулгай, аюулын дуудлагын мэдээ мэдээллийг богино хугацаанд тусгай программ хангамжийн тусламжтай боловсруулалт хийж, хөдөлгөөнт эргүүлийн шуурхай бүлгийн хамгаалалтын ажилтнуудаар заагдсан цаг минутад, зохих арга хэмжээг хуулийн …